2001-2010

 1. I. Kownacki, M. Kubicki, B. Marciniec
  Synthesis and Structure of the First Cobalt(I) – Siloxide Complex
  Polyhedron 20, 3015-3018(2001)
 2. B. Marciniec, E. Malecka, M. Majchrzak, Y. Itami
  Polycondensation vs. Cyclization Divinylsubstituted Silicon Compounds Catalyzed by Transition Metal Complexes
  Macromolecular Symposia, 174, 137-144(2001)
 3. J. Gulinski, B. Marciniec
  A Success Story From PolandProc. XVIII- IASP World Conference on Science & Technology Parks,
  Bilbao (Spain),June 2001, p.171-175.
 4. B. Marciniec, E. Malecka, J. Gulinski, M. Grundwald-Wyspianska, M. Lewandowski
  Functionalization vs. Degradation of 1,4-Polybutadiene by Ruthenium Complex CatalyzedReaction with Vinylsilanes
  Can.J.Chem., 79, 775-779 (2001)
 5. M. Majchrzak, Y. Itami, B. Marciniec, P. Pawluc
  Synthesis of Phenylene-Silylene-Vinylene Polymer and Copolymer by Ruthenium-CatalyzedSilylative Cross-Coupling Reaction
  Macromolec.Rapid Commun., 22,202-205(2001)
 6. C. Pietraszuk, H. Fischer, M. Kujawa, B. Marciniec
  Cross-metathesis of Vinylsilanes with Olefins in the Presence of Grubbs Catalyst
  Tetrahedron Letters, 42,1175-1178(2001)
 7. B. Marciniec
  Wspolpraca komitetow Polskiej Akademii Nauk z organami Komitetu Badan Naukowych
  Nauka, 2, 46-55 (2001)
 8. B. Marciniec, H. Maciejewski
  Transition Metal-Siloxide Complexes; Synthesis, Structure and Application to CatalysisCoordination Chemistry Reviews, 223, 301-335 (2001)
 9. B. Marciniec
  Strategiczna polityka innowacyjna panstwa
  Nauka i przyszlosc, 126(5)1,4-5(2001)
 10. B. Marciniec, E. Walczuk-Gusciora, C. Pietraszuk
  Activation of Vinyl =C-H Bond of Styrene by Ruthenium-siloxide Complex – the Key Step inthe Silylative Coupling of Styrene with Vinylsilanes
  Organometallics, 20, 3423-3428 (2001)
 11. H. Maciejewski, B. Marciniec, A. Sydor
  Synthesis, Structure and Reactivity of Nickel and Platinum Complexes Containing Organosilicon Ligands Annals of the Polish Chemical Society, 274 (2001)
 12. M. Kujawa-Welten, C. Pietraszuk, B. Marciniec
  Cross-metathesis of Vinylsilanes with Allyl Alkyl Ethers Catalyzed by Ruthenium-carbene Complexes
  Organometallics, 21, 840-845 (2002)
 13. B.Marciniec
  Cross-Metathesis vs.Silylative Coupling of Olefins with Vinylsubstituted Silicon Compoundsin the Presence of Transition Metal ComplexesRing Opening Metathesis Polymerisation and Related Chemistry,
  Kluwer Acad. Publ.(E.Koshravi, T.Szymanska-Buzar, eds) pp.391-405 (2002)
 14. B.Marciniec
  Silylative Coupling Polycondensation (SCP) vs. ADMET Polymerization of DivinylsubstitutedSilicon CompoundsRing Opening Metathesis Polymerisation and Related Chemistry,
  Kluwer Acad. Publ.(E.Koshravi, T.Szymanska-Buzar, eds) pp.331-340 (2002)
 15. B.Marciniec
  Hydrosilylation and Related Reactions of Silicon Compounds
  Applied Homogeneous Catalysis with Organometallic Compounds (2nd Compl.Revised andEnlarged Edition, B.Cornils & W.Herrman eds) T1,pp. 491-512 (2002)
 16. B.Marciniec, J.Gulinski
  Knowledge and Technology Transfer (KTT) from Academia to Industry in Central EuropeanCountries: the Case of PolandMol.Cryst.Liq.Cryst., 274, 13-22 (2002)
 17. B.Marciniec, I.Kownacki, M.Kubicki
  Synthesis and Structure of the First Monomeric Iridium-siloxide Complexes
  Inorg.Chim.Acta, 334, 301-307 (2002)
 18. B.Marciniec
  Catalysis of Hydrosilylation of Carbon-carbon Multiple Bond – Recent Progress
  Silicon Chemistry,1,155-175 ( 2002)
 19. M.Kujawa-Welten, B.Marciniec
  Stereoselective Synthesis of Esters with Vinylsilicon Functionality via Ruthenium-carbeneCatalyzed Cross-metathesis
  J.Mol.Catal. , 190, 79-83(2002)
 20. E.Malecka. B.Marciniec. C.Pietraszuk, A.C.Church, K.Wagener
  ADMET Copolymerization of Divinyltetraethoxydisiloxane with 1,9-Decadiene Catalyzed byGrubbs’ Catalyst
  J.Mol.Catal. 190, 27-31( 2002)
 21. B.Marciniec
  Nauka a innowacje – wnioski dla struktury B+R i finansowania ze srodków publicznych i niepublicznych w „Nauka polska w swietle integracji z Unia Europejska”,
  wyd. PAN i Towarzystwo Naukowe Warszawskie, str. 39-48 (2002)
 22. B.Marciniec, I.Kownacki, M.Kubicki
  Synthesis, Structure and Reactivity of [{Ir(cod)(m-OSiMe3)}2] with Styrene andVinylsilanes; Catalytic Activation of Vinylic =C-H Bond
  Organometallics, 21, 3263-3270, 2002
 23. C.Pietraszuk, B.Marciniec, M.Jankowska
  Metathesis of Vinyl-substituted Silicon Compounds with Dienes and Cycloolefins
  Adv.Synth.&Catal., 344, 789-793 (2002)
 24. H.Maciejewski, B.Marciniec, J.Gulinski, A.Karolak, N.K.Skvortsov
  From Isothiocyanato- to Silyl-Nickel ComplexesInorganic
  Chemistry Communications, 5, 464-467 (2002)
 25. H.Maciejewski, M.Kubicki, B.Marciniec, A.Sydor
  Phosphine Nickel(0) pi-Complexes with Vinylcyclosilazane – Synthesis and Structure
  Polyhedron 21, 1261-1265 (2002)
 26. B.Marciniec
  Science for the Economy
  Poznan Fair Magazine, 10, 20 (2002)
 27. B.Marciniec
  Nauka gospodarce
  Przeglad Techniczny 11-12(2002)
 28. B.Marciniec
  Innowacyjnosc jest elementem polityki gospodarczej
  Nowator, 21, 5(2002)
 29. B.Marciniec
  Centrum badawcze PAN a status czlonka Akademii
  Nauka, nr 4, 57-60 (2002)
 30. B.Marciniec, J.Gulinski, H.Maciejewski
  Hydrosilylationin Encyclopedia of Catalysis,
  I.T.Horvath ed., John Wiley&Sons, Inc, N.Y., pp 107-152(2003)
 31. B.Marciniec, C.Pietraszuk
  Synthesis of Unsaturated Organosilicon Compounds via Alkene Metathesis and MetathesisPolymerization
  Current Organic Chemistry, 7,691-735(2003)
 32. B.Marciniec
  Silylative Coupling and Cross-Metathesis of Alkenes and Dienes with Vinyl-silicon Derivatives – New catalytic Routes to Synthesis of Organosilicon Compoundsin Organosilicon Chemistry V – from Molecules to Materials,
  Verlag Chemie, 2003, pp.363-374
 33. H.Maciejewski, B.Marciniec, A.Wyszpolska
  Isocyanatopropyltrimethoxysilane – Key Intermediate of new Silane Coupling Agentsin Organosilicon Chemistry V – from Molecules to Materials,
  Verlag Chemie, 2003, pp. 536-540
 34. P.Blazejewska-Chadyniak, M.Kubicki, H.Maciejewski, B.Marciniec
  Synthesis and structure of the dinuclear chloro-rhodium pi-complexes with vinylsilanesInorganica
  Chimica Acta, 350, 603-608 (2003)
 35. B.Marciniec, I.Kownacki, M.Kubicki, P.Krzyzanowski, E.Walczuk, P.Blazejewska-Chadyniak
  Late Transition metal (Co, Rh, Ir)-siloxide Complexes – Synthesis, Structure and Applicationto Catalysisin „Perspectives in Organometallic Chemistry”, Royal Society of Chemistry,
  Cambridge, UK(C.G.Screttas&B.R.Steele eds), pp.253-264(2003)
 36. H.Maciejewski, P.Pawluc, B.Marciniec, I.Kownacki, W.Maciejewska, M.Majchrzak
  Polycarbosilanes as Precursors of Novel Membrane Materialsin Organosilicon Chemistry V – from Molecules to Materials,
  Verlag Chemie, 2003, pp.641-644
 37. B.Marciniec, E.Walczuk, P.Blazejewska-Chadyniak, D.Chadyniak, M.Kujawa-Welten, S.Krompiec
  Catalysis of HydrosilylationPart XXXV Catalytic Activity of Rhodium-siloxide Complexes in Hydrosilylation of AllylEthers and Allyl Estersin Organosilicon Chemistry V – from Molecules to Materials,
  Verlag Chemie, 2003, pp.415-419
 38. I.Kownacki, B.Marciniec, M.Kubicki
  Alkoxy/siloxy Group Exchange in the System Vinyltrialkoxysilane – Iridium(I)siloxide Complex
  Chem.Commun.,76-77, 2003
 39. B.Marciniec, C.Pietraszuk
  Metathesis of Silicon-containing olefinsHandbook of Metathesis,
  Verlag Chemie, R.Grubbs ed., Chapter 2.13, pp.455-482 (2003)
 40. B.Marciniec, H.Maciejewski, W.Duczmal, R.Fiedorow, D.Kitynski
  Catalysis of HydrosilylationPart XXXVI Kinetics and Mechanism of the Reaction of Allyl Chloride with TrichlorosilaneCatalyzed by Carbon-Supported Platinum
  Appl.Organometal.Chem., 17,127-134(2003)
 41. Y.Itami, B.Marciniec, M.Majchrzak, M.Kubicki
  Novel Organosilicon Starburst Compounds Based on Ruthenium-Catalyzed Silylative CouplingReaction of 1,3,5-Tris(dimethylvinylsilyl)benzene
  Organometallics, 22, 1835-1842 (2003)
 42. B.Marciniec, E.Malecka, M.Scibiorek
  Synthesis of Silylene-Alkylene-Silylene-Vinylene Polymers via Catalytic SilylativeCoupling (SC) Polycondensation
  Macromolecules, 36,5545-5550(2003)
 43. D.Chadyniak, B.Marciniec, M.Kujawa-Welten
  Mass Spectrometric Behaviour of (E)-1-silyl-2-alkoxyethenes
  J.Mass Spectrom., 38, 584-586 (2003)
 44. B.Marciniec, E.Malecka
  Synthesis and Structural Characterization of trans-tactic Vinylene-silylene(siloxylene)Polymers
  J.Phys.Org.Chem. 16,818-823 (2003)
 45. Y.Itami, B.Marciniec, M.Kubicki
  Functionalization of Vinyl-substituted Cyclosiloxane and Cyclosilazane via Ru-catalyzedSilylative Coupling Reaction
  Organometallics, 22, 3717-3722 (2003)
 46. B.Marciniec
  Misja chemii a polityka naukowo-techniczna panstwa
  Przemysl Chemiczny, 82,550-551(2003)
 47. I.Dabek, H.Maciejewski, B.Marciniec, P.Blazejewska-Chadyniak
  Epoksyfunkcyjne karbosilany i siloksany – srodki wiazace, sieciujace i modyfikujace
  Przemysl Chemiczny, 82, 902-904 (2003)
 48. K.Pancer, H.Maciejewski, W.Prukala, B.Marciniec
  N-podstawione aminofunkcyjne karbosilany jako promotory adhezji – technologia otrzymywaniai zastosowania
  Przemysl Chemiczny, 82, 930-933 (2003)
 49. J.Gulinski, B.Marciniec, H.Maciejewski, K.Pancer, I.Dabek, R.Fiedorow
  Synteza karbofunkcyjnych propylotri(alkoksy, metylo)silanow
  Przemysl Chemiczny, 82,605-607 (2003)
 50. H.Maciejewski, B.Marciniec, J.Gulinski
  Hydrosililowanie organofunkcyjnych olefin poli(wodoro,metylo)siloksanami
  Przemysl Chemiczny, 82, 918-920 (2003)
 51. A.Wyszpolska, H.Maciejewski, D.Chadyniak, P.Pawluc, B.Marciniec
  Synthesis and the Main Applications of Silicone Waxes
  Pol.J.Chem.Techn. 5, 14-16 (2003)
 52. B.Marciniec, P.Blazejewska-Chadyniak, M.Kubicki
  Synthesis, First Structures, and Catalytic Activity of the Monomeric Rhodium(I) – siloxidePhosphine Complexes
  Can.J.Chem., 81, 1292-1298 (2003)
 53. B.Marciniec
  Syntehsis of Organosilicon Reagents of Vinylsilicon Functionality via Cross-metathesis andSilylation of Alkenesin Novel Metathesis Chemistry: Designing Well-Defined Initiator Systems for Novel Metathesis Chemistry: Well-defined Initiator Systems for Specialty Chemical Synthesis, Tailored
  Polymers and Advanced Material Applic. Kluwer Acad. Publ. (2003), 51-64.
 54. B.Marciniec
  Metathetical Conversion and Silylative Coupling of Alkadienes and Cycloalkenes with MonoandDi-vinylsilicon Compoundsin Novel Metathesis Chemistry: Designing Well-Defined Initiator Systems for Novel Metathesis Chemistry: Well-defined Initiator Systems for Specialty Chemical Synthesis, Tailored
  Polymers and Advanced Material Applic. Kluwer Acad. Publ. (2003), 43-49.
 55. B.Marciniec, M.Majchrzak
  Synthesis and Structural Characterization of Trans-tactic Siloxylene-vinylene-p-phenylene Polymers via ADMET Copolymerization and Silylative Coupling (SC) PolycondensationJ.Organometal.Chem. 686, 228-234(2003)
 56. B.Marciniec
  Transformacja systemu finansowania nauki i dzialalnosci badawczo-rozwojowej w Polsce
  Biuletyn „Humaniora”, 15,1-7(2003)
 57. J.Adamiec, R.Fiedorow, J.Charytonik, J.Gulinski, H.Maciejewski, B.Marciniec
  Hydrosililowanie alkenow na katalizatorach multimetalicznych
  Przemysl Chemiczny, 82,661-663 (2003)
 58. C.Pietraszuk, B.Marciniec, H.Fischer
  Cross-metathesis of Vinylsilanes Carrying Electron-withdrowing Substituents with Olefinsin the Presence of the Second-generation Grubbs Catalyst
  Tetrahedron Letters, 44, 7121-7124(2003)
 59. B.Marciniec, D.Chadyniak, S.Krompiec
  Stereoselective Synthesis of Amides with Vinylsilicon Functionality via RutheniumCatalyzed Silylative Coupling Reaction
  Tetrahedron Letters, 45,4065-4068(2004).
 60. Y.Itami, B.Marciniec, M.Kubicki
  Functionalization of Octavinylsilsesquioxane via Ruthenium Catalyzed Silylative Couplingvs. Cross-Metathesis
  Chemistry – A.Eur.J, 10,1239-1248(2004)
 61. B.Marciniec, C.Pietraszuk
  Synthesis of Silicon Derivatives with Ruthenium Catalystsin Topics in Organometallic Chemistry, Eds C.Bruneau&P.Dixneuf,
  Springer-Verlag, Berlin,vol.11, pp 197-248 (2004)
 62. B.Marciniec, Y.Itami, M.Majchrzak
  Synthesis and Properties of Novel Unsaturated Organosilicon Starburst and PolymerMaterials via Ruthenium Catalyzed
  Mol. Cryst. Liq. Cryst., 417,115/[599]-125/[609] (2004)
 63. B.Marciniec, D.Chadyniak, S.Krompiec
  Ruthenium Catalyzed Cross-metatesis vs. Silylation Coupling of Vinyl and Allyl Sulfideswith Vinylsilanes
  J.Mol.Catal. 224,111-116(2004)
 64. H.Maciejewski, I.Dabek, B.Marciniec
  Silanowe srodki wiazaceCz. IX. Epoksyfunkcyjne karbosilany
  Polimery, 49,677-683 (2004)
 65. M.Jankowska, B.Marciniec, C.Pietraszuk, J.Cytarska, M.Zaidlewicz
  Highly Selective Synthesis of 1-(silyl)-1-(boryl)ethenes via a Ruthenium CatalyzedSilylative Coupling Reaction
  Tetrahedron Lett. 45, 6615-6618 (2004)
 66. B.Marciniec, A.Trzeciak
  Preface to Special Issue Dedicated to Prof.J.J.Ziolkowski on the Occasion of his 70th birthday
  J.Mol.Catal., A: Chemical, 224, 8-9 (2004)
 67. B.Marciniec, P.Sobota
  Zwiazki metaloorganiczne i koordynacyjne w syntezie prekursorow nowoczesnych materialoww „Misja chemii”,
  Wydawnictwo Poznanskie (red,B.Marciniec), str. 155-168, 2004
 68. B.Marciniec
  Wprowadzenie do „Misji chemii”w „Misja chemii”, Wydawnictwo Poznanskie (red.B.Marciniec), str. 7-10, 2004
 69. P.Pawluc, B.Marciniec, G.Hreczycho, B.Gaczewska, Y.Itami
  A Facile Synthesis of 1,1-bis(silyl)ethenes
  J.Org.Chem.70,370-372(2005)
 70. B.Marciniec, Y.Itami, D.Chadyniak, M.Jankowska
  New Functionalization of Vinyl-substituted Organosilicon Compounds via Ru-Catalyzed
  Reactionsin Organosilicon Chemistry, vol. VI, (1) Verlag-VCH, 2005,pp 416-424
 71. B.Marciniec, M.Zaidlewicz, C.Pietraszuk, I.Kownacki
  Vinyl- and Arylsilicon, Germanium, and Boron CompoundsChapter 2.18 in Comprehensive Organic Functional Group Transformations II (COFGT-II),
  A.R.Katritzky&RJK Taylor eds, Elsevier, 2005, pp 941-1024
 72. P.Pawluc, B.Marciniec, I.Kownacki, H.Maciejewski
  Synthesis of Phenylene-silylene-ethylene Polymers via Transition Metal Complex CatalyzedHydrosilylation Polymerization
  Appl.Organometal.Chem., 19, 49-54 (2005)
 73. B.Marciniec, M.Jankowska, C.Pietraszuk
  New Catalytic Route to Functionalized Vinylboronates
  Chemical Communications, 663-665 (2005)
 74. H.Maciejewski, B.Marciniec, P.Blazejewska-Chadyniak, I.Dabek
  Synthesis of Glycidoxypropyl-silanes and siloxanes via Rhodium-siloxide Catalyzed Hydrosilylationin
  Organosilicon Chemistry, vol. VI (1), Wiley-VCH, 2005, pp.408-416
 75. M.Jankowska, O.Shuvalova, N.Bespalova, M.Majchrzak, B.Marciniec
  Cross-coupling of Vinyldisilacyclobutane with Olefins Catalyzed by [RuH(Cl)(CO)(PCy3)2
  J.Organometal.Chem ., 690, 4492-4497 (2005)
 76. P.Pawluc, B.Gaczewska, B.Marciniec
  Application of alpha, omega-bis(dimethylvinylsiloxy)alkanein
  Organosilicon Chemistry, vol. VI (1) Wiley-VCH, 2005, pp. 553-559
 77. S.Krompiec, M.Pigulla, N.Kuznik, M.Krompiec, B.Marciniec, D.Chadyniak, J.Kasperczyk
  Highly Selective Isomerization of N-allylamides Catalyzed by Ruthenium and Rhodium Complexes
  J.Mol.Catal., A , 225, 91-101 (2005)
 78. M.Majchrzak, B.Marciniec, Y.Itami
  Highly Stereoselective Synthesis of Arylene-Silylene-Vinylane Polymers
  Adv.Synth.Catal. , 347, 1285-1294 (2005)
 79. B.Marciniec
  Catalysis by Transition Metal Complexes of Alkene Silylation – Recent Progress and Mechanistic Implications
  Coord. Chem.Revs, 249, 2374-2390 (2005)
 80. B.Marciniec
  Nauka a innowacje w europejskiej i polskiej przestrzeni badawczejw Przestrzenie Nauki”,
  Wyd. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 73-81 (2005)
 81. P.Pawluc, G.Hreczycho, B.Marciniec
  Highly Effective and Regioselective Synthesis of 1,1-Bis(alkoxydimethylsilyl)ethenes
  Synlett, 1105-1108 (2005)
 82. M.Majchrzak, B.Marciniec, M.Kubicki, A.Pawelczyk
  Highly Selective Synthesis and Structural Characterization of Bis(silyl)-[3]-ferrocenophanes Derivatives
  Organometallics, 24, 3731-3736 (2005)
 83. B.Marciniec, M.Majchrzak, W.Prukala, M.Kubicki, D.Chadyniak
  Highly Stereoselective Synthesis, Structure and Application of (E)-9-[2-(silyl)ethenyl]-9H-carbazole
  J.Org.Chem., 70, 8550-8555 (2005)
 84. I.Kownacki, B .Marciniec, K.Szubert, M.Kubicki
  Silylcarbonylation of Vinylsilanes Catalyzed by Iridiu(I) Siloxide Complexes
  Organometallics, 24, 6179-6183 (2005)
 85. E.Mieczynska, A.M.Trzeciak, J.J.Ziolkowski, I.Kownacki, B.Marciniec
  Hydroformylation and Related Reactions of Vinylsilanes Catalyzed by Siloxide Complexes ofRhodium(I) and Iridium(I)
  J.Mol.Catal., 237, 246-253 (2005)
 86. B.Marciniec
  Catalysis by Late Transition Metal-siloxide Complexesin Education in Advanced Chemistry, vol. 9 Perspectives of Coordination Chemistry,(A.Trzeciak ed.) Wyd.Uniw.Wroclawskiego, pp.195-214(2005)
 87. C.Pietraszuk, H.Fischer, S.Rogalski, B.Marciniec
  The Effect of Substituents at Silicon on the Cross-metathesis of Trisubstituted Vinylsilanes with Olefins
  J.Organometal.Chem., 690, 5912-5921 (2005)
 88. C.Pietraszuk, B.Marciniec, S.Rogalski, H.Fischer
  Homo-metathesis of Vinylsilanes Catalysed by Ruthenium Carbene Complexes
  J.Mol.Catal., 240, 67-71 (2005)
 89. B.Marciniec
  Europejska Platforma Zrownowazonej Chemii – szansa dla przemyslu i nauki w Polsce
  Chemik, 11-12, 563(2005)
 90. S.Krompiec, M.Pigulla, M.Krompiec, B.Marciniec, D.Chadyniak
  Highly selective Isomerization of N-allylamines Catalyzed by Ruthenium and Rhodium Complexes
  J.Mol.Catal., Chem. A, 237, 17-25 (2005)
 91. B.Marciniec, H.Lawicka, M.Majchrzak, M.Kubicki, I.Kownacki
  Synthesis of Functonalized Vinylgermanes through a New Ruthenium Catalyzed Coupling Reaction
  Chemistry, A Eur.J., 12,244-250 (2006)
 92. H.Maciejewski, B.Marciniec
  Poliestry silikonowe – synteza, wlasciwosci i zastosowania
  Przemysl Chemiczny, 85,138-142 (2006)
 93. B.Marciniec, H.Maciejewski, K.Szubert, M.Kurdykowska
  Catalysis of HydrosilylationPart XXXVII Modification of (Poly)siloxanes via Hydrosilylation Catalyzed by Rhodium Complex in Ionic Liquids
  Chemical Monthly 137,605-611 (2006)
 94. G.Hreczycho, P.Pawluc, B.Marciniec
  An Efficient Synthesis of Unsymmetrical 1,1-Bis(silyl)ethenes
  Synthesis, 8, 1370-1374(2006)
 95. H.Maciejewski, A.Sydor, B.Marciniec, M.Kubicki, P.B.Hitchcock
  Intermediates in Nickel(0)-Phosphine Complex Catalyzed Dehydrogenative Silylation of Olefins
  Inorg.Chim.Acta 359, 2989-2997 (2006)
 96. M.Jankowska, C.Pietraszuk, B.Marciniec, M.Zaidlewicz
  Stereoselective Synthesis of E-1-boryl-3-(silyl)propenes via Ruthenium Catalysed Cross-metathesis and Cross-coupling Reactions
  Synlett, 1695-1698 (2006)
 97. P.Pawluc, B.Marciniec, B.Dudziec, G.Hreczycho, M.Kubicki
  Novel Highly Stereoselective Approach toward (Z)-1,2-Bis(silyl)ethenes
  Synthesis 3739-3745 (2006)
 98. B.Marciniec
  Education in Advanced ChemistryNew Catalytic Activation of Olefinic Carbon-hydrogen Bond – Application to Organometallicand Organic Synthesisin „Education in Advanced Chemistry ”
  Vol. X. Organic and Polymer Synthesis and Catalysis,(Ed. B.Marciniec) Wyd.Poznanskie, Poznan-Wroclaw, 141-154 (2006)
 99. P.Pawluc, B.Marciniec, M.Kubicki
  (E)-1,2-bis(diphenylmethylsilyl)ethene
  Acta Cryst. E62, o2245-o2246 (2006)
 100. B.Marciniec
  Preface
  J.Mol.Catal., 245,1(2006)
 101. W.Prukala, M.Majchrzak, C.Pietraszuk, B.Marciniec
  Highly Stereoselective Synthesis of E-4-chlorostilbene and its Derivatives via TandemCross-metathesis (or Silylative Coupling) and Hiyama Coupling
  J.Mol.Catal., 254,58-63(2006)
 102. C.Pietraszuk, S.Rogalski, M.Majchrzak, B.Marciniec
  Cross-metathesis of Divinylsubstituted Silanes and Siloxanes in the Presence of GrubbsCatalysts
  J.Organometal.Chem., 691, 5476-5481 (2006)
 103. P.Pawluc, G.Hreczycho, B.Marciniec
  A New Selective Approach to 1,1-Bis(silyl)-2-aryl-ethenes and 1,1-Bis(silyl)-1,3-butadienes via Sequemtial Silylative Coupling – Heck Coupling Reactions
  J.Org.Chem., 71, 8676-8679 (2006)
 104. B.Marciniec, B.Dudziec, I Kownacki
  New Catalytic Route for Activation of sp-Carbon-hydrogen Bond
  Angew.Chem., Int.Ed., 45, 8180-8184 (2006)
 105. B.Marciniec
  Inicjatywa Poznanskiego Centrum Zaawansowanych Technologii”Nauka dla Polski”,
  Materialy z Sesji w Sejmie RP, Wyd. PAN Warszawa, 2006 pp.66-71.
 106. A.Wawrzynczak, H.Maciejewski, B.Marciniec, R.Fiedorow
  Synteza silanow organofunkcyjnych w ukladach heterogenicznych
  Przemysl Chemiczny, 85,779-781 (2006)
 107. A.Wawrzynczak, L.Celka, A.Wajnert, H.Maciejewski, B.Marciniec, R.Fiedorow
  Badanie procesu otrzymywania i wlasciwosci teksturalnych nosnikow polimerowych dla katalizatorowreakcji hydrosililowania
  Przemysl Chemiczny, 85,782-785 (2006)
 108. H.Maciejewski, I.Dabek, K.Szubert, B.Marciniec
  Synteza jonych srodkow powiewrzchniowo czynnych w oparciu o epoksyfunkcyjne(poli)siloksany
  Przemysl Chemiczny, 85,946-949 (2006)
 109. S.Oczkowicz, H.Maciejewski, A.Dutkiewicz, I.Dabek, M.Tyrka, D.Minda, B.Marciniec
  Synteza organofunkcyjnych silanow z 3-chloropropylotrimetoksysilanu w skali poltechnicznej
  Przemysl Chemiczny, 85,962-964 (2006)
 110. A.Wawrzynczak, H.Maciejewski, B.Marciniec, R.Fiedorow
  Otrzymywanie modyfikowanych siloksanow na heterogenicznych katalizatorach platynowych
  Przemysl Chemiczny, 85, 786-788 (2006)
 111. B.Marciniec
  Preface
  Education in Advanced Chemistry, vol.10 Organic and Polymer Synthesis and Catalysis, 7-8,2006
 112. M.Bayda, M.Majchrzak, H.Kozubek, B.Marciniec, B.Marciniak
  Fotoizomeryzacja cis/trans 1,4-bis(dimetylofenylosililowinylo)benzenu
  Mat. VIII Srodowiskowej Konferencji Chemikow, „Chemia w zrownowazonym rozwoju”, 527-534(2006)
 113. W.Prukala, B.Marciniec, M.Kubicki
  1-{4-[(E)-2-(9H-Carbazol-9-yl)ethenyl]phenyl}ethan-1-one
  Acta Cryst., E63, o4255 (2007)
 114. B.Marciniec, J.Waehner, P.Pawluc, M.Kubicki
  Highly Stereoselective Synthesis and Application of Functionalized Tetravinylcyclotetrasiloxanes via Catalytic Reactions
  J.Mol.Catal., 265, 25-31 (2007)
 115. B.Marciniec, P.Pawluc, C.Pietraszuk
  Inorganometallic Chemistry
  in Inorganic and Bio-Inorganic Chem., (Ed. I.Bertini) in Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Developed Under the Auspices of the UNESCO, Eolss Pub., Oxford, UK, [http:/www.eolss.net]
 116. M.Hoffmann, B.Marciniec
  Quantum Chemical Study of the Mechanism of Ethylene Elimination in Silylative Coupling of Olefins
  J.Mol.Model, 13, 477-483 (2007)
 117. W.Prukala, B.Marciniec, M.Majchrzak, M.Kubicki
  Highly StereoselectiveSynthesis of p-Substituted (E)-N-styrylcarbazoles via Sequential Silylative Coupling – Hiyama Coupling Reaction
  Tetrahedron 63,1107-1115 (2007)
 118. I.Kownacki, B.Marciniec, A.Macina, S.Rubinsztajn, D.Lamb
  Catalysis of HydrosilylationPart XXXVIII Catalytic Activity of Iridium-siloxide Complexes in Cross-linking of Silicones
  Applied Catalysis A: General 317,53-57 (2007)
 119. B.Marciniec
  Metateza olefin jako podstawa zrownowazonych technologii chemicznych
  Przemysl Chemiczny 86,15-23(2007)
 120. J.Waehner, B.Marciniec, P.Pawluc
  Functionalization of Vinylspherosilicates by Ruthenium-Catalyzed Silylative Couling Reactions
  Eur.J.Inorg.Chem., 2975-2980 (2007)
 121. G.Hreczycho, P.Pawluc, B.Marciniec, M.Kubicki
  New Cyclic and Macrocyclic Silaolefins via Ring-closing Metathesis of 1,1-Bis(silyl)ethene-tethered Dienes
  J.Organometal.Chem., 692,2575-2581(2007)
 122. W.Prukala, B.Marciniec, M.Kubicki
  Tetra-n-butylammonium Iodide: a Space-group Revision
  Acta Cryst. E63, o1464-o1466 (2007)
 123. B.Marciniec, H.Lawicka, B.Dudziec
  New Catalytic Route to Alkynylgermanes
  Organometallics, 26, 5188-5192 (2007)
 124. P.Pawluc, G.Hreczycho, J.Walkowiak, B.Marciniec
  A New Facile Synthesis of 1,1-Dibromo-2-arylenes
  Synlett , 2061-2064 (2007)
 125. B.Marciniec
  Catalytic Coupling of sp2 and sp-Hybridized Carbon-Hydrogen Bonds with Vinylmetalloid Compounds
  Acc. Chem. Res. 40, 943-952 (2007)
 126. C.Pietraszuk, H.Fischer, B.Marciniec
  Cross-metathesis of Vinyl-substituted Organosilicon Derivatives with Olefins and Dienes in the Presence of Grubbs Catalysts in Metathesis Chemistry: from Nanostructure Design to Synthesis of Advanced Materials,
  Eds: Y.Imamoglu, V.SDragutan, Springer, 2007, 265-281.
 127. B.Marciniec
  Committee of Chemistry as a Corporate Expert
  Annual Report, 2007, Polish Academy of Sciences, PP.121-122.
 128. P.Pawluc, B.Marciniec, M.Kubicki
  1,4-Bis[2,2-bis(trimethylsilyl)ethynyl]benzene
  Acta Cryst. E63, o4357 (2007)
 129. M.Kubicki, W.Prukala, B.Marciniec
  Two 9-[(E)-nitrophenylvinyl]-9H-carbazoles
  Acta Cryst., C63, o690-o692 (2007)
 130. M.Kubicki, W.Prukala, B.Marciniec
  Three 9-[(E)-2-(4-halogenophenyl)vinyl]-9H-carbazoles
  Acta Cryst., C63, o754-o757 (2007)
 131. M.Majchrzak, B.Marciniec., M.Kubicki
  (E,E)-4,4′-Bis[dimethyl(styryl)silyl]-biphenyl
  Acta Cryst. E63, o4932 (2007)
 132. M.Bayda, M.Majchrzak, K.Wieczorek, H.Kozubek, B.Marciniec, B.Marciniak
  Cis-trans Photoisomerization of Silylene-Vinylene-p-Phenylene Polymers and Their Model Compounds
  J.Photochem. Photobiol.A :Chemistry , 195, 30-38 (2008)
 133. M.Majchrzak, M.Ludwiczak, M.Bayda, B.Marciniak, B.Marciniec
  Highly Stereo-Efficient Synthesis and Luminescence Properties of Novel trans-Regular Vinyl ene-Silylene-Thiophene Polymers
  J.Polym.Sci.Pol.Chem. 46, 127-137 (2008)
 134. I.Kownacki, M.Kubicki, K.Szubert, B.Marciniec
  Synthesis, Structure and Catalytic Activity of the First Iridium(I) siloxide vs. Chloride Complexes with 1,3-mesitylimidazol-2-ylidene Ligand
  J.Organometal.Chem., 693, 321-328 (2008)
 135. B.Marciniec, H.Lawicka, B.Dudziec
  A New Catalytic Route to Synthesis of Silylgermylethynes
  J.Organometal.Chem., 693, 235-240 (2008)
 136. B.Marciniec, M.Dutkiewicz, H.Maciejewski, M.Kubicki
  New, Effective Method of Synthesis and Structural Characterisation of Octakis(3-chloropropyl)octasilsesquioxane
  Organometallics., 27, 793-794 (2008)
 137. B.Leska, R.Pankiewicz, G.Schreoeder, B.Gierczyk, H.Maciejewski, B.Marciniec
  New Type of Repeated Si-C-podand Catalysts for Solid-liquid Phase Transfer Reactions
  Catal.Commun., 9, 821-825 (2008)
 138. B.Marciniec, K.Szubert, M.J. Potrzebowski, I.Kownacki, K.Leszczak
  Synthesis, Characterization and Catalytic Activity of the Well-defined Rhodium Siloxide Complex Immobilized on Silica
  Angew.Chem., Int.Ed., 47, 541-544 (2008)
 139. W.Prukala, P.Pawluc, K.Posala, B.Marciniec
  A New Stereoselective Approach to (E)-Poly(arylenevinylene) Polymers
  Synlett, (1) 41-44(2008)
 140. B.Marciniec, H.Lawicka
  Synthesis of Substituted Vinylgermanes via Ruthenium Complex Catalyzed Germylation of Olefins
  Appl.Organometal.Chem. 22, 510-515 (2008)
 141. B.Marciniec, P.Pawluc, G.Hreczycho, A.Macina, M.Madalska
  Silylation of Silanols with Vinylsilanes Catalyzed by Ruthenium Complex
  Tetrahedron Lett. 49, 1310-1313 (2008)
 142. M.Majchrzak, B.Marciniec., M.Kubicki
  (E)-1,2-Bis{4-[dimethyl(vinyl)silyl]-phenyl}ethene
  Acta Cryst. E64, o93 (2008)
 143. P.Zak, C.Pietraszuk, B.Marciniec
  Cross-metathesis of Vinyl-substituted and Cyclic Siloxanes with Olefins in the Presence of Grubbs Catalysts
  J.Mol.Catal.,289,1-8 (2008)
 144. B.Marciniec, J.Walkowiak
  New Catalytic Route to Borasiloxanes
  Chem. Commun., 2695-2697 (2008)
 145. J.Walkowiak, M.Jankowska-Wajda, B.Marciniec
  New Catalytic Route to Boryl- and borylsilyl-substituted Buta-1,3-dienes
  Chem., Eur.J. 14, 6679-6686 (2008)
 146. W.Prukala, M.Majchrzak, K.Posala, B.Marciniec
  A Convenient One-pot Synthesis of Bis(E)-4-halostyryl)arene Derivatives
  Synthesis , 3047-3052 (2008)
 147. B.Marciniec, B.Dudziec
  A New Catalytic Route to Synthesis of Monoalkynyl-functionalized Multivinyl-substituted Cyclosiloxanes and Cyclosilazanes
  Organometallics, 27, 5598-5604 (2008)
 148. P.Pawluc, M.Madalska, G.Hreczycho, B.Marciniec
  New Stereoselective Synthesis of (Z)-alpha-Iodovinylsilanes via One-Pot Iododesilylation/ Isomerization of 1,1-Bis(silyl)alk-1-enes
  Synthesis, 3687-3691(2008)
 149. B.Marciniec
  Od katalizy kompleksami metali w chemii krzemu do chemii metalonieorganicznej w katalizie
  Wiadomosci Chemiczne , czesc II, str. 703-730 (2008)
 150. B.Marciniec, I.Kownacki
  Transformations of (Organo)siliocn Compounds Catalyzed by Iridium Complexes
  in „Iridium Complexes in Organic Synthesis” , L.Oro & C.Claver eds, Wiley-VCH, Weinheim, Chapter 14, pp.345-367(2009)
 151. B.Marciniec, M.J.Potrzebowski, I.Kownacki, K.Szubert
  Well-defined Surface Rhodium Siloxide Complexes and Their Application to Catalysis in „Recent Advances in Surface organometallic Chemistry”, J.M.Basset et. al, eds, Wiley-VCH, Weinheim, Chapter 7, pp. 293-312 (2009)
 152. B.Marciniec, J.Walkowiak
  Ruthenium(II) Complex Catalyzed O-borylation od Alcohols with Vinylboronates
  Synlett , 2433-2439 (2009)
 153. I.Kownacki, B.Marciniec, H.Steinberger, M.Kubicki, M.Hoffmann, A.Ziarko, K.Szubert, M.Majchrzak, S.Rubinsztajn
  Effect of Trisubstituted Phosphites on Platinum Catalyzed Curing of Silicon Rubber
  Appl.Catal., A General 362, 106-114 (2009)
 154. P.Zak, M.Skrobanska, C.Pietraszuk, B.Marciniec
  Functionalization of Vinyl-substituted Linear Oligo- and Polysiloxanes via Ruthenium Catalyzed Silylative Coupling with Styrene
  J.Organomet.Chem. 694, 1903-1906 (2009)
 155. H.Maciejewski, K.Szubert, B.Marciniec, J.Pernak
  Hydrosilylation of Functionalized Olefins Catalysed by Rhodium Siloxide Complexes in Ionic Liquids
  Green Chemistry, 11, 1045-1051 (2009)
 156. B.Marciniec, K.Szubert, R.Fiedorow, I.Kownacki, M.J.Potrzebowski, M.Dutkiewicz, A.Franczyk
  Catalysis of Hydrosilylation by Well-defined Rhodium Siloxide Complexes Immobilized on Silica
  J.Mol.Catal. 310, 9-16 (2009)
 157. M.Dutkiewicz, H.Maciejewski, B.Marciniec
  Functionalisation of Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane (POSS) via Nucleophilic Substitution
  Synthesis, 12, 2019-2024 (2009)
 158. P.Pawluc, G. Hreczycho, A.Suchecki, M.Kubicki, B.Marciniec
  Cyclic 1,1-Bis(silyl)alkenes – New Building Blocks for the Stereoselective Synthesis of Unsymmetrical (E)-Stilbenes and (E,E)-1,4-Diarylbuta-1,3-dienes
  Tetrahedron 65, 5497-5502 (2009)
 159. B.Marciniec
  Chemia w scenariuszach Narodowego Programu Foresight Polska 2020
  Chemik (3), 83(2009)
 160. P.Pawluc, G.Hreczycho, M.Madalska, J.Szudkowska, M.Kubicki, B.Marciniec
  An Improved Synthesis of 2-Aryl-1,1-bis(trimethylsilyl)ethenes
  Synthesis, 3843-3847 (2009)
 161. H.Maciejewski, K.Szubert, B.Marciniec
  Technologie otrzymywania funkcjonalizowanych polisiloksanów
  Polimery, 10, 706-711 (2009)
 162. B.Marciniec, K.Szubert, M. J.Potrzebowski, I.Kownacki, H.Maciejewski
  Synthesis, Characterization and Catalytic Activity of a Well-Defined Rhodium-Siloxide Phosphine Complexes Immobilized on Silica
  ChemCatChem 1,304-310 (2009)
 163. P.Pawluc, G.Hreczycho, J.Szudkowska, M.Kubicki, B.Marciniec
  New One-pot Synthesis of (E)-betha-aryl Vinyl Halides from Styrenes
  Organic Letters, 11, 3390-3393 (2009)
 164. P.Zak, C.Pietraszuk, B.Marciniec, G.Spolnik, W.Danikiewicz
  Efficient Functionalisation of Cubic Monovinylsilsesquioxanes via Cross-metathesis and Silylative Coupling with Olefins in the Presence of Ruthenium Complexes
  Adv.Synth.Catal., 351,2675-2682 (2009)
 165. S.Rogalski, C.Pietraszuk, B.Marciniec
  Synthesis of Siloxy-modified Second Generation Hoveyda-Grubbs Catalysts and their Catalytic Activity
  J.Organometal.Chem. 694,3918-3922 (2009)
 166. M.Bayda, G.L.Hug, J.Lukaszewicz, M.Majchrzak, B.Marciniec, B.Marciniak
  Kinetics of Reversible Photo-Isomerization: Determination of the Primary Quantum Yields for the E-Z Photoisomerization of Silylenephenylenevinylene Derivatives
  Photochemical & Photobiological Sciences, 8, 1667-1675(2009)
 167. M.Kubicki, W.Prukala, B.Marciniec
  Two polymorphs of 9-[(E)-2-(4-methylphenyl)ethenyl]-9H-carbazole, both with Z’ = 4
  Z.Kristallographie, 224, 412-415 (2009)
 168. J.Walkowiak, B.Marciniec
  Ruthenium(II) catalyzed O-borylation of boronic acids with vinylboronates
  Synlett , 2433-2439 (2009)
 169. B.Marciniec, P.Pawluc, W.Prukala
  Silylative Coupling of Olefins with Vinylsilanes in the Synthesis of pi-conjugated Double Bond Systems
  Eur. J. Org. Chem. , 219-229 (2010)
 170. A. Kubas, M. Hoffmann, B. Marciniec
  Quantum Chemical Studies on Substitution Effects Within Silyl Group in the Silylative Coupling of Olefins
  J.Mol.Model., 16, 395-400 (2010)
 171. I.Kownacki, B.Marciniec, K.Szubert, M.Kubicki, M.Jankowska-Wajda, H.Steinberger, S.Rubinsztajn
  Tris(triorganosilyl)phosphates – New Ligands Controlling Catalytic Activity of Pt(0) Complex in Curing of Silicone Rubber
  Applied Catalysis A: General, 380, 105-112 (2010)
 172. J.Walkowiak, B.Marciniec, M.Jankowska-Wajda
  New Catalytic Route to Silylene-vinylene-boronate Systems
  Journal of Organometallic Chemistry, 695, 1287-1292 (2010)
 173. P.Pawluc, G.Hreczycho, J.Szudkowska, A.Franczyk, B.Marciniec
  (Z)-1,2-bis(ethoxydimethylsilyl)arylethenes as New Building Blocks for Organic Synthesis
  Appl.Organometal.Chem., 24, 853-857 (2010)
 174. B.Marciniec, C. Pietraszuk
  Functionalization of Vinylsubstituted (poly)siloxanes and Silsesquioxanes via Cross-metathesis and Silylative Coupling Transformations
  NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology Green Metathesis Chemistry, Great Challenges in Synthesis, Catalysis and Nanotechnology (eds. V. Dragutan, A. Demonceau, I. Dragutan, E.S. Finkelshtein), 2010, pp. 157 – 171.
 175. B.Marciniec
  Funkcjonalizowane oktasilseskwioksany klatkowe (T8) jako podstawa hybrydowych nanokompozytów polimerowych
  Przemysł Chemiczny, 89, 1184-1187 (2010)
 176. I.Kownacki, P.Eilbracht, B.Marciniec
  Silylcarbonylation of Styrene Catalyzed by Iridium(I) Siloxide Complexes
  Appl.Catal. A: General, 390, 94-101 (2010)
 177. J.Walkowiak, B.Marciniec
  A New Catalytic Method for the Synthesis of Boroxanes
  Tetrahedron Lett., 51, 6177-6180 (2010)
 178. B.Marciniec, H.Maciejewski, C.Pietraszuk, P.Pawluc, J.Guliński
  Hydrosilylation Encyclopedia of Catalysis
  (on line: DOI: 10.1002/047 1227617 eoc.117), 2010