Dorobek naukowy

Książki

redakcja lub/i współautorstwo – 16  (w tym 9 w j. ang.)
oraz guest editor – J. Mol. Catal. (2004, 2006):

 1. B. Marciniec
  Misja Nauk Chemicznych
  Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań, 2012 (edytor i autor rozdziału)
 2. B. Marciniec, H. Maciejewski, C. Pietraszuk, P. Pawluć
  Hydrosilylation. A Comprehensive Review on Recent Advances
  Springer, 2009.
 3. B. Marciniec
  Education in Advanced Chemistry
  Vol. 10. Organic and Polymer Synthesis and Catalysis
  Wydawnictwo Poznańskie, Poznań-Wrocław, 2006, (editor and co-author)
 4. B. Marciniec
  Misja Chemii
  Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2004 (edytor i autor rozdziału)
 5. B. Marciniec
  Education in Advanced Chemistry
  Vol. 8. Organotransition Metal Chemistry and Catalysis
  B. Marciniec (editor), Poznań-Wrocław, 2002
 6. B. Marciniec
  Elementy polityki innowacyjnej państwa w relacji nauka-gospodarka
  Innowacje – podaż-popyt, instrumenty transferu, finansowanie (red. J. Guliński, B. Marciniec),
  Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2000
 7. B. Marciniec, J. Guliński
  Parki Naukowe i Technologiczne – Polska Perspektywa
  B. Marciniec (ko-edytor i autor rozdziału), Wydawnictwo Poznańskie,1999
 8. B. Marciniec
  Education in Advanced Chemistry
  Vol. 6 Mechnanistic Aspects of Molecular Catalysis
  B. Marciniec (editor), Poznań-Wrocław, 1999
 9. B. Marciniec
  Education in Advanced Chemistry
  Vol. 5. Biological and Chemical Waste Treatment Technologies
  B. Marciniec (editor), Poznań-Wrocław, 1998
 10. B. Marciniec
  Education in Advanced Chemistry
  Vol. 2 Organometallic and Molecular Catalysis
  B. Marciniec (editor) Poznań-Wrocław, 1996
 11. B. Marciniec, J.Chojnowski
  Progess in Organosilicon Chemistry
  B. Marciniec, (co-editor and co-author of the Chapter 26), Gordon&Breach Pub., Langhorne, 1995
 12. B. Marciniec, J. Ziółkowski
  Education in Advanced Chemistry
  Vol. 1. Principles and Advances in Molecular Catalysis
  B.Marciniec and J. J. Ziółkowski (editors and authors of the Chapter 10), Poznań-Wrocław, 1993
 13. B. Marciniec, J. Guliński, W. Urbaniak, Z. W. Kornetka
  Comprehensive Handbook on Hydrosilylation (B.Marciniec, editor)
  Pergamon Press, Oxford, 1992.
 14. B. Marciniec, J. Siepak
  Edukacja ekologiczna
  Mat. I Międzynarodowej Szkoły Letniej Ochrony Środowiska, (red. B. Marciniec, J. Siepak)
  Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1991
 15. B. Marciniec
  Aktualne kierunki badań i zastosowań procesów hydrosililowania
  „Wybrane zagadnienia chemii krzemu” (red. B.Marciniec) Ser. Chemia, nr 47,
  Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 1984, rozdział 7, str. 93-121
 16. B. Marciniec, J. Guliński, Z. Kornetka, J. Bartz
  Hydrosililowanie (Pol.) (B. Marciniec, editor)
  Wydawnictwo PWN, Warszawa- Poznań, 1981.
 • Publikacje oryginalne oraz rozdziały w książkach 489
 • Patenty i zgłoszenia patentowe ok. 200
 • Opracowane technologie 45
 • Udzielone licencje (wdrożone technologie małotonażowe) – 17
 • Promotor 43 prac doktorskich – w tym 8 z wyróżnieniem
  (w tym 2 nagrodą Prezesa Rady Ministrów i 1 nagrodą „Aldrich”)
 • Promotor ponad 140 prac magisterskich – w tym wyróżnione nagrodą
  Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 • Index H38 (Scopus)
 • Łączna liczba cytowań6500 (Scopus)