1964-1980

 1. W. Kuczynski, J. Janiak, B. Marciniec
  Otravlenije Katalizatora Kriekinga Vanadiem i jego Regeneracija pri pomoszczi Kationoobmiennej Smoly
  Mat. Miedzynarodowej Konferencji dot. katalizatorow uzywanych do przerobu ropy naftowej, Karlove Vary (CSR), (1964), Wyd. CSVTS, p. 54-60
 2. F. Domka, B. Marciniec
  Ocena aktywności seleninów boru i cynku stosowanych do konstrukcji katalizatorów oksydoredukcyjnych
  Zesz. Nauk. UAM Mat-Fiz-Chem, Ser. Chemia 8,53-60 (1964)
 3. A. Krause, F. Domka, B. Marciniec
  Rhythmische katalitische Mutation der Ionen Cu+2 und Fe(CN)6-4 auf Eisen(III)-hydroxid-Mischtragern verschiederer zusammensetzung
  Z.Naturforschung, 20b, 919-920 (1965)
 4. A. Krause, F. Domka, B. Marciniec
  Uber das peroxidatische Verhalten einiger Ionen in einem starker magnetischen Feld
  Monats. Chem., 97, 99-100 (1966)
 5. A. Krause, F. Domka, B. Marciniec
  Uber das unterschidliche katalytische Verhalten einiger gallensauren
  Oster. Chem. Ztg, 67, No 8 (1966)
 6. A. Krause, B. Marciniec
  Uber das katalitische Verhalten einiger hochmolekularen bzw. hochpolymer Naturstoffe: Polysacharide, Sterine und Etweisstoffe
  Koll. Zeits., 212, 50-51 (1966)
 7. A. Krause, B. Marciniec
  Uber das unterschiedliche katalytische Verhalten einiger Hormonpraparate
  Sci. Pharm., 34, 269-272 (1966)
 8. A. Krause, F. Domka, B. Marciniec
  Organische Inhibitiren, die durch Spurenmengen Cu+2 in ausserst wirksaue Redox-Katalysatoren ubergehen
  Osterr. Chem. Ztg, 68, 2-3 (1967)
 9. A. Krause, B. Marciniec
  Uber das katalytische Verhalten einiger synthetischer mamlicher und weiblicher Sexualhormone bzw.konstitutionsahnlicher Verbindungen undr ihre gegenseitige Aktivierung
  Sci. Pharm., 35, 193-197 (1967)
 10. F. Domka, S. Zielinski, B. Marciniec
  O wpływie zewnetrznego pola magnetycznego na przebieg niektórych reakcji zachodzących w roztworze z udziałem katalizatorow złożonych
  Zesz. Naukowe UAM Mat-Fiz-Chem, Ser. Chemia, 11, 113-130 (1967)
 11. A. Krause, F. Domka, B. Marciniec
  Uber die unterschiedliche Oxydierbarkeit von niedrig- und hochmolekularen organischen Verbindungen
  Monatsch., 99, 575-577 (1968)
 12. A. Krause, F. Domka, B. Marciniec
  Die Bestimmung von Wasserstoffperoxyd spuren mit hydroxyl-Ionen als Katalysator
  Chem. Anal., 13, 883-885 (1968)
 13. A. Krause, F. Domka, B. Marciniec
  Indigocarmin, ein hochmepfindlihes substrat in der Resox-Losungskatalyse, insbesondere zum Nochweis von Mikrospuren sowie der Katalytischen Eigenschaften organischer Verbindungenund Pyroxysauren
  Monatsch. Chem., 99, 1073-1075 (1968)
 14. A. Krause, F. Domka, B. Marciniec
  Hydroxylionenn-Katalyse sowie pH- und H O -Konzentrations-Abhangigkeit dieser paroxidatischen Reaktion
  Monatsch. Chem., 99, 1492-1493 (1968)
 15. A. Krause, F. Domka, B. Marciniec
  Uber die Fahigkeit fester Stoffe, beim blossen Vermengen miteinander zu reagieren
  Montsch. Chem., 99, 2392-2394 (1968)
 16. F. Domka, B. Marciniec
  Oksydacyjno-redukcyjne właściwości katalizatora OsO stosowanego w redoksymetrii
  Chem. Anal., 14, 145-154 (1969)
 17. A. Krause, F. Domka, B. Marciniec
  Die Bildung von Peroxysauren einiger Elemente der V. und VI. Gruppe in Verdumten H2O2-Losungen
  Rocz. Chem., 43, 437-438 (1969)
 18. F. Domka, B. Marciniec
  Okres indukcyjny reakcji utleniania jodków za pomocą bromianów
  Rocz. Chem., 44, 1849-1856 (1970)
 19. F. Domka, B. Marciniec
  Action d’un champ magnetique sur la processus d’oxydation d`indigo-5,5′-bissulfonate de sodium
  Ann. Chim., 7, 315-320 (1972)
 20. F. Domka, B. Marciniec
  Wpływ wstępnego magnesowania roztworów zasadowego węglanu magnezowego na szybkość wydzielania fazy stałej
  Chem. Stos., 16, 21 (1972)
 21. F. Domka, B. Marciniec
  Działanie pola magnetycznego na przebieg procesu utleniania jodków
  Rocz. Chem., 46, 1093 (1972)
 22. B. Marciniec
  A New Catalytic Oxidative Splitting of Si-H Bond
  Rocz. Chem., 48, 163-165 (1974)
 23. B. Marciniec
  Effect of a Heterogeneous Factor in Alkaline Cleavage of the Si-H Bonds
  Z. Physik. Chem. N. F., 91, 25-35 (1974)
 24. B. Marciniec
  Oxidative Splitting of the Si-H BondPart II Manometric Study of the Reaction of Trimethoxysilane with Copper(II) Salts in Methanol
  Rocz. Chem., 49, 1565-1576 (1975)
 25. B. Marciniec
  Badania kinetyki i mechanizmu reakcji utleniajacego rozszczepienia wiazania Si-H w trojorganosilanach w obecnosci soli Cu(II)
  Zesz. Nauk. UAM Mat-Fiz-Chem, Ser. Chemia, 16 (1975), 109 stron
 26. B. Marciniec
  Oxidative splitting of the Si-H BondPart III Kinetics of Reaction of Si-H in Trialkoxysilanes with Copper(II) Salts
  Rocz. Chem., 50, 525-535 (1976)
 27. F. Domka, B. Marciniec, M. Łaniecki
  Kataliticzieskije swojstwa aktiwirowannoj okisi cinka polucziennoj pri wlijanij magnitnowopolja
  Z. Fiz. Chem., 50, 1503-1507 (1976)
 28. B. Marciniec, H. Gulińska
  Kompleksy międzymolekularne trójalkoksysilanów z rozpuszczalnikami organicznymi
  „Niektóre aspekty fizykochemii nieorganicznej”, Mat. I Srodowiskowego Sympozjum PAN, Poznań, str.135-140 (1976)
 29. B. Marciniec, J. Guliński
  Badanie mechanizmu reakcji chlorosilanow i alkoksysilanów z chlorkiem allilu w obecności katalizatorów miedzi
  „Niektóre aspekty fizykochemii nieorganicznej”, Mat. I Srodowiskowego Sympozjum PAN, Poznań, (1976) str.141-148
 30. B. Marciniec, H. Gulińska
  Vibrational Spectroscopic Study of Trialkoxysilane-Solvent Interactions
  J. Organometal. Chem., 146, 1-5 (1978)
 31. J. Guliński, B. Marciniec, H. Gulińska
  Mass-spectrometry of Trialkoxysilanes
  „Application of Mass-Spectrometry in Organic Chemistry, Biochemistry and Medicine”, Łódź, Poland, 196-204 (1979)