Działalność naukowa

Członek rad naukowych i konsultacyjnych czasopism

2021 –                   „ApplChem” (MDPI)
2019 –                   „Polymers” (MDPI)
2009 – 2016          „ChemCatChem” (Wiley InterScience)
2007 –                   „The Open Inorganic Chemistry Journal” (Bentham Publ.)
2006 –                   „Trends in Organometallic Chemistry” (Research Trends Ltd)
2006 – 2016          „Chemik”
1998 – 2000          “Clean Products&Processes”
1998 – 2000          „Organometallics” (American Chemical Society)
1996 –                   “Encyklopedia Britanika” (wydanie polskie)
1995 – 2019          „Przemysł Chemiczny”
1987 – 2008          “Applied Organometallic Chemistry”, (Wiley InterScience)

Członek komitetów doradczych konferencji międzynarodowych

2008 – 2012          International Symposium on Homogeneous Catalysis
2000 –                   European Silicon Days
1993 –                   International Symposium on Olefin Metathesis and
.                             Polymerization
1993 –                   International Symposium on Organosilicon Chemistry

Przewodniczący komitetów organizacyjnych międzynarodowych szkół i sympozjów

2016                     8th European Silicon Days – Poznań
2010                     17th International Symposium on Homogeneous Catalysis
.                             – Poznań
2005                     16th International Symposium on Olefin Metathesis and .
.             
                Polymerization – Poznań

International Schools on Molecular Catalysis

2005                     „Organic and Polymer Synthesis and Catalysis”
.                             – Poznań-Rosnówko
2001                     „Organotransition Metal Chemistry and Catalysis”
.                             – Poznań-Dymaczewo
1998                     „Mechanistic Aspects of Molecular Catalysis” – Łagów
1995                     „Organometallics and Molecular Catalysis” – Poznań-Kiekrz
1992                     „Principles and Advances in Molecular Catalysis”
.                             – Poznań-Baranowo
1993                     X International Symposium on Organosilicon Chemistry, Poznań

Członkostwo w instytucjach naukowych

2019 –                   Członek czynny Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych
.                             Polskiej Akademii Umiejętności
2016 –                   Członek korespondent Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych
.                             Polskiej Akademii Umiejętności
2015 –                   Członek honorowy Norweskiej Akademii Nauk
.                             (The Agder Academy of Sciences and Letters)
2013 –                   Członek Kapituły Konkursowej Poznańskiego Lidera
.                             Przedsiębiorczości
2010 –                   Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk
2009 –                   Członek rzeczywisty Europejskiej Akademii Umiejętności
.                             (The European Academy of Arts,Sciences and Humanities)
2005 – 2008          V-Przewodniczący Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-
.                             Technicznej Rady Nauki MNiSzW
2005 –                   Członek „Mirror Group” Europejskiej Platformy Technologicznej
.                             Zrównoważonej Chemii (European Technology Platform
.                             for Sustainable Chemistry).
2002 – 2011          Członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk
2001 – 2005          Członek Prezydium Akademii Inżynierskiej
2000 – 2012          Członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. tytułów i stopni
.                             naukowych (do 2012 Przewodniczący sekcji V)
1999 –                   Członek American Chemical Society
1997 – 2000          Przewodniczący Komisji Badań Stosowanych KBN
1997 – 2000          V-ce Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
1996 – 2007          Przewodniczący Komitetu Chemii PAN
1994 – 2000          Członek Komitetu Badań Naukowych
1993 – 1996          V-ce Przewodniczący Komitetu Chemii PAN
1995 –                   Członek New York Academy
1996 – 2007          Przewodniczący Komitetu Narodowego IUPAC
1995 –                   Członek Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu
1994 –                   Członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk
1988 –                   Członek IUPAC

Aktualnie członkostwo rad naukowych instytutów PAN

  • Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w PAN w Łodzi
  • Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
  • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu

Koordynator projektów naukowych i kontraktów z przemysłem

2007 – 2015         Dow Corning, UK,
2006 – 2013         Grace Sp. z o.o. (Innovation Center)
2001                     COST D17 Project C-C bond formation mediated by transition
.                             metal complexes: fundamental studies and mechanistic aspects
1997 – 2006         General Electric Silicones, Momentive, Performan Matrial
1998 – 1999         DEGUSSA (Germany)
1999 – 2002         NATO Project No 972638 Novel membrane materials and
.                             membranes for separation of hydrocarbons in natural and
.                             petroleum gas
2000 –                   Hansa Textilchemie GmbH (Oyten, Germany)
2000 – 2002         Centre of Silicon Chemistry (Center of Excellence)
.                             Program Phare UE
1989 –                   Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „UNISIL”,
.                             Tarnów Mościce
1987 –                   Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach

Kierownik ponad 30 projektów badawczych finansowanych przez:

Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (projekty rozwojowe ze ścieżki programowej IN-TECH (2012-2014) i z Programu Badań Stosowanych (2015-2018), Narodowe Centrum Nauki (m.in. projekt ‘Maestro” 2012-2016, OPUS 2018-2021)

2007 – 2015          Kierownik 5 projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013:
Priorytet I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”,
Działanie 1.3. „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców
realizowanych przez jednostki naukowe”,
Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe”,
Poddziałanie 1.3.2 „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w
jednostkach naukowych w wyniku prac B+R”,
Priorytet II „Infrastruktura sfery B+R”,
Działanie 2.1 „Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym”

Wykłady zagraniczne na zaproszenie w ostatnich latach

Barcelona (Hiszpania) 2019, Paryż (Francja) 2019, Saarbrucken (Niemcy) 2018, Paryż (Francja) 2018, Jinan (Chiny) 2017, Zurich (Szwajcaria) 2017, Kopenhaga (Dania) 2017, Sewilla (Hiszpania) 2016, Paris (France) 2015, Graz (Austria) 2015, Davis CA (USA) 2015, Aussois (Francja) 2015, Ottawa (Kanada) 2014, Berlin (Niemcy) 2014, Doha (Katar) 2014, Recife (Brasil) 2013, Lyon, Toulouse (France) 2012, Midland (USA) 2011, Toronto (Canada) 2011, Lipsk (Germany) 2009, Bad Alexanderbad (Germany) 2008, Florencja (Italy) 2008, Jeju (Korea) 2008, Sayda (Germany) 2008, Victoria (Canada) 2007, Pasadena (USA) 2007, Bath, Barry (UK) 2007, Sun City (South Africa) 2006, Liege (Belgium) 2006, Hamburg (Germany) 2006, Vienna (Austria) 2006, 2009, Wurzburg, Leverkusen (Germany) 2005, Bad-Wildbad, Bayreuth (Germany) 2004, 2007, Philadelphia (USA) 2004, Dortmund (Germany) 2004, Almeria (Spain) 2003, Schenectady (USA) 2003, Bucarest (Romania) 2003, 2008, Antalya (Turkey) 2002, Tarragona (Spain) 2002, Guanajuato (Mexico) 2002, Corfu (Greece) 2002, Munich (Germany) 2001, 2003, 2004, Boston (USA) 2001, Seoul (Korea) 2001, San Feliu (Spain) 2000, Shanghai (China) 2000.