Nagrody i odznaczenia

Nagrody:

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

I°         1988, 1989, 1990, 1993, 1996, 2004, 2010 (zespołowa)
II°        1982
III°       1971,  1976,  1983

2022    Nagroda im. Profesora Adama Bielańskiego za „Wybitne osiągnięcia
           w dziedzinie chemii i katalizy związków krzemu i nową strategię syntezy
           reagentów metaloorganicznych i (nano)materiałów” przyznana
.            przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie
2016    Medal „Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis” za wyjątkową
.            aktywność naukową oraz działalność na rzecz uniwersytetu
2015    Medal Honorowy im. Tadeusza Sendzimira przyznany przez Krajową
.            Radę Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów dla osób
.            szczególnie zasłużonych dla ruchu innowacji.
2015    Medal w kategorii „wybitny naukowiec” przyznany przez Stowarzyszenie
           na rzecz Klastra Przemysłowego Centralnego Okręgu Przemysłowego
.            im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
2015    Tytuł „Ambasador Marki Wielkopolski” – wyróżnienie nadane przez
           Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
2014    3 miejsce w Plebiscycie „Nauka to wolność” zorganizowanym przez
.            Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na największe osiągnięcia
.            naukowe ćwierćwiecza za „poszukiwanie nowych reakcji i nowych
.            katalizatorów w chemii związków krzemu oraz utworzenie w roku 1995
.            pierwszego w Polsce Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego”
2013    Doktor Honoris Causa Politechniki Łódzkiej
2011    Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego
2010    Nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe za monografię
.            pt. „Hydrosilylation. A Comprehensive Review on Recent Advances”
2010    Nagroda Pracy Organicznej przyznawana corocznie przez Kolegium
           Redakcyjne „Głosu Wielkopolskiego” dla najwybitniejszych Wielkopolan
2009    Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za wybitne osiągnięcia
.            i odkrycia naukowe w obszarze nauk technicznych („Polski Nobel”)
2009    Perła Honorowa w dziedzinie nauki przyznana przez „Polish Market”
.            w 7. edycji rankingu „Perły Polskiej Gospodarki”
2009    Nagroda interdyscyplinarna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
           za „badania na rzecz rozwoju nauki”
2007    Medal im. Prof. Wojciecha Świętosławskiego za zasługi dla SIiTPChem
2004    Godność „Lidera Pracy Organicznej” przyznana przez Towarzystwo
           im. H. Cegielskiego
2002    Medal J.Śniadeckiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego
2002    Medal za Zasługi dla woj. wielkopolskiego
2001    Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowe
2000    Złota odznaka Politechniki Wrocławskiej
1988    Medal Edukacji Narodowej

Odznaczenia:

2011     Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
1998     Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
1989     Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
1984     Złoty Krzyż Zasługi