2021-

 1. Frydrych, D. Pakuła, B. Sztorch, D., Brząkalski, R.E. Przekop, B. Marciniec
  Novel silsesquioxane-derivedboronate esters-synthesis and thermal properties
  Molecules, 2021, 26, 4107
 2. Brząkalski, R.E. Przekop, B. Sztorch, M. Frydrych, D. Pakuła, M. Jabłrzykowski, G. Markiewicz, B. Marciniec
  Why poss-type compounds ahould be considered nanomodifiers, not nanofillers-a polypropylene blends case study
  Polymers, 2021, 13, 2124
 3. Morańda, P. Przybyłek, H. Mościcka-Grzesiak, K. Walczak, J. Gielniak, W. Sikorski, K. Siodła, I. Pinkiewicz, M. Cybulski, B. Orwat, J. Szyling, M. Dutkiewicz,
  I. Kownacki, J. Walkowiak, A. Franczyk,B. Marciniec
  Podsumowanie badań laboratoryjnych dotyczących suszenia izolacji celulozowej transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem estru syntetycznego oraz metod uzdatniania tego estru
  Przegląd Elektrotechniczny, 2021, 97, 220-225
 4. Marciniec, C. Pietraszuk, P. Pawluć, H. Maciejewski
  Inorganometallics (Transition Metal−Metalloid Complexes) and Catalysis
  Chemical Reviews, 2022, 122, 3996-4090, doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c00417
 5. Frydrych, B. Sztorch, D. Brząkalski, D. Pakuła, R.E. Przekop, K. Srishailam, B. Venkatram Reddy, B. Marciniec
  Silane-Bearing Borasilsesquioxanes – Synthetic Protocol and Unsuspected Redistribution Reactions
  ChemPlusChem, 2022, DOI.org/10.1002/cplu.202200295
 6. Pakuła, R.E. Przekop, D. Brząkalski, M. Frydrych, B. Sztorch, B. Marciniec
  Sulfur-Containing Silsesquioxane Derivatives Obtained by the Thiol-ene Reaction: Synthesis and Thermal Degradation
  ChemPlusChem, 2022, 87, Art. No. e202200099; DOI: 10.1002/cplu.202200099
 7. Brząkalski , Robert E. Przekop, M. Frydrych, D. Pakuła, M. Dobrosielska, B. Sztorch, B. Marciniec
  Where ppm Quantities of Silsesquioxanes Make a Difference—Silanes and Cage Siloxanes as TiO2 Dispersants and Stabilizers for Pigmented Epoxy Resins
  Materials, 2022, 15, Art. No. 494, pp.
 8. Skoczeń, D. Frąckowiak, R.E. Przekop, M. Frydrych, M. Kasperkowiak, P. Jeleń, M. Sitarz, B. Marciniec
  New Ceramics Precursors Containing Si and Ge Atoms—Cubic Germasilsesquioxanes—Synthesis, Thermal Decomposition and Spectroscopic Analysis
  Molecules, 2022, 27, 1441, pp.
 9. Z. Buchwald, M. Szołyga, J. Zwolińska, B. Marciniec, A. Voelkel
  Surface modification of hydroxyapatite with polyhedral oligomeric silsesquioxane
  Reactive and Functional Polymers, 2022, 170, 105131
 10. Marciniec, H. Maciejewski
  Co-editors of  book No. 72 in the Topics in Organometallic Chemistry series entitled „Perspectives of hydrosilylation reactions”, 8 chapters (328 pages), Springer Nature publishing house, Switzerland (2023)
  doi.org/10.1007/978-3-031-45960-3
 11. Marciniec, author Introduction to the book No. 72 from the series: “Topics in Organometallic Chemistry” entitled „Perspectives of hydrosilylation reactions” and author chapter No 1 entitled „Silicometallics vs. Organometallics and Catalysis – General Guidelines”  doi.org/10.1007 /3418_2023_98
 12. Frydrych, B. Sztorch, R.E. Przekop, B. Marciniec
  New Ethynylphenylborasilsesquioxanes—Their Reactivity and Behavior during Thermal Decomposition
  International Journal of Molecular Sciences, 2023, 24(18), 13960, DOI 10.3390/ijms241813960
 13. Frydrych, B. Sztorch, Brząkalski., B.V. Reddy, B. Marciniec
  Silane-Bearing Borasilsesquioxanes: Synthetic Protocol and Unsuspected Redistribution Reactions
  ChemPlusChem, 2023, 88(1), e202200295, DOI 10.1002/cplu.202200295
 14. Ziętkowska, R. Kozera, B.Przybyszewska, A. Boczkowska, B. Sztorch, D. Pakuła, B. Marciniec, R.E. Przekop
  Hydro- and Icephobic Properties and Durability of Epoxy Gelcoat Modified with Double-Functionalized Polysiloxanes,
  Materials, 2023, 16(2), 875,  DOI 10.3390/ma1602087
 15. Pakuła, B. Sztorch, R.E. Przekop, B. Marciniec
  Click Addition Reaction of Urethane–Acrylate Resin Using Octa(3-thiopropyl)silsesquioxane Derivatives as Cross-Linking Agents,
  Processes, 2023, 11(12), 3285, DOI 10.3390/pr11123285
 16. D. Pakuła, B. Marciniec, R.E. Przekop
  Direct Synthesis of Silicon Compounds—From the Beginning to Green Chemistry Revolution
  AppliedChem, 2023, 3, 89-109, https://doi.org/10.3390/appliedchem3010007